Plant Based Treaty

Lær om det verdensomspennende initiativet for å sette plantebasert mat på dagsordenen for et mer bærekraftig matsystem

Plant Based Treaty er en koalisjon av enkeltpersoner, grupper, bedrifter og byer som støtter oppfordringen til en global plantebasert traktat som en følgesvenn til Paris-avtalen for å adressere utslipp knyttet til matproduksjon. Gjennom de tre kjerneprinsippene, kjent som de 3R-ene: Relinquish, Redirect og Restore, vil den foreslåtte traktaten legge til rette for et skifte til et plantebasert system på tvers av myndigheter, næringsliv og samfunnsinstitusjoner.