Bli utstiller

Vi håper å se deg som utstiller på julemarkedet til Oslo Vegetarfestival, byens eneste grønne, plantebaserte julemarked!

Oversiktsbilde over julemarkedet

Opplev hundrevis av engasjerte kunder

Oslo Vegetarfestivals julemarked er byens eneste grønne og plantebaserte julemarked. Vi er et julemarked fullt av inspirasjon og engasjement for plantebasert, sunn og velsmakende mat.

Julemarkedet har hvert år nesten 2000 besøkende som i løpet av helgen kommer for å oppleve det beste fra planteriket. De fleste kommer for å kjøpe bærekraftige julegaver til seg selv eller andre, prøve nye produkter og for å besøke de ulike bodene på markedet.

I løpet av helgen har vi ca. 50 utstillere og over 10 kokkekurs, foredrag, speed-friending, etterfest og en rekke andre aktiviteter.

Meld deg på som utstiller!

Svært fornøyde og engasjerte besøkende

Oslo Vegetarfestivals julemarked er perfekt for deg som selger plantebaserte produkter, mat og drikke eller jobber for å fremme dyrevern, miljøvern eller plantebasert mat og landbruk.

Julemarkedet er en arena hvor du vil treffe fornøyde og engasjerte besøkende - blant de besøkende sier 90 % at de vil komme igjen!

(Spørreundersøkelse blant 250 publikummere etter julemarkedet i 2022)

Kontakt oss om å være utstiller!

Kontakt prosjektleder Anita Nipen på e-post eller telefon 470 22 721 hvis du har spørsmål om å være utstiller på julemarkedet.

Hva du kan gjøre på julemarkedet

På festivalen kan du ha en serveringsstand eller en markedsstand.

På en serveringsstand selger du mat og drikke til de besøkende. Alle serveringsstands står på et eget matområde på festivalen (underetasjen på DOGA) hvor det også er sitteplasser.

På en produktstand kan du for eksempel selge produkter (mat, drikke, nonfood, klær), verve medlemmer eller drive opplysningsarbeid fra telt.

Har du spesielle ønsker og behov tilpasser vi oss gjerne til dette slik at du får akkurat den løsningen og profileringen du ønsker.

Tid og sted

Oslo Vegetarfestivals julemarked arrangeres 9. og 10. desember 2023 på DOGA i Hausmannsgate 16. Julemarkedet arrangeres innendørs og er åpen for publikum fra kl. 11.00-18.00 lørdag og søndag. Vi forventer nærmere 2000 besøkende i løpet av helgen.

Meld deg på som utstiller!

Påmelding og planlegging

Hva er inkludert i standprisen? Hva kan jeg bestille fra dere?

Standprisen dekker selve standplassen. Dersom du har behov for bord, stoler, strøm eller noe annet kan du bestille det gjennom oss. Du finner full oversikt over hva vi kan levere i påmeldingsskjemaet. Kontakt oss for å få lenke til påmeldingsskjemaet.

Kan jeg legge noe i publikums goodiebag?

Oslo Vegetarfestivals legendariske goodiebag deles ut til de 100 første besøkende lørag og søndag, og 100 spesielt inviterte (influensere, bloggere, gjester m.m.), totalt 300 stk. Overskudd av goodiebags gis ut til frivillige. Som utstiller kan du kostnadsfritt legge ditt produkt i goodiebagen og få gratis profilering overfor de ivrigste festivaldeltagerne.​

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å legge noe i goodiebagen. Produktet vil stå på et pakkeri samt innendørs på DOGA i noen dager og kan derfor ikke være avhengig av frys eller kjøl. Du må levere produktet ditt i god tid før julemarkedet, vi gir deg nærmere beskjed om frist for levering.

Hvordan finner jeg ut hvor min stand blir plassert?

Informasjon om standplassering m.m. sendes ut som e-post til utstillere i rimelig tid før arrangementstidspunktet. Kun sponsorer har anledning til å velge standplass, andre utstillere vil få tildelt standplass etter når du meldte deg på og etter hva som er mest hensiktsmessing med tanke på utforming av markedet.

Hvordan fungerer det med bruk av strøm? Hva må jeg passe på?

Du bestiller strøm ved påmelding. Vi legger da opp et strømuttak i nærheten av din stand med den kapasiteten du har bestilt. Pass på at du bestiller nok kapasitet slik at ikke strømmen kortslutter! Spør oss hvis du er usikker.

Du må ta med egne skjøteledninger, grenuttak osv.

For å begrense muligheten for strømbrudd eller apparater som kortslutter må du koble fra det utstyret du kan etter avsluttet markedsdag.

Hvis vi oppdager utstyr som har forårsaket kortslutning eller strømbrudd (eller vi mistenker at dette kan skje) kan vi koble fra utstyret. Vi vil så langt som mulig gi beskjed til dere hvis dette skjer og naturligvis forsøke å begrense tapet av feks. frysevarer. (Heldigvis er det veldig sjelden vi opplever slike problemer).

Hvordan får jeg besøkende og salg på min stand?

Vi anbefaler alle å gjøre seg flid med standen! En stand som er forseggjort, innbydende og spennende trekker alltid flere publikummere. Noe av det mest populære hos publikum er dessuten smaksprøver og konkurranser, det trekker alltid mange folk og lange køer av nysgjerrige.

Les vår guide for å lykkes på din stand.

Kan jeg angre meg etter påmelding?

I påmeldingsskjemaet finner du siste frist for kostnadsfri avbestilling. For Oslo Vegetarfestivals julemarked 2023 er siste frist 19. oktober 2023.

Etter dette tidspunktet kan du ikke lenger avbestille og må uansett betale full pris for det du har bestilt.

Grunnen til dette er både at vi baserer oss på påmeldingene når vi gjør bestillinger hos våre leverandører, forutsigbarhet for festivalen, medgått tid hos ansatte og frister hos leverandører hvor vi må betale for det vi bestiller på utstillers vegne.

Hva skjer hvis jeg ikke kan delta likevel?

Påmeldingen er bindende og vi gir ingen refusjon.

Som utstiller må du være tilstede og betjene standen fra og med en halvtime før markedet åpner og ut hele markedets åpningstid. Hvis du ikke kommer, for eksempel der du møter opp for sent eller rigger ned og forlater festivalen i åpningstiden, står vi fritt til å disponere det ledige arealet uten at dette gir deg noen form for refusjonskrav.

Hvor finner jeg vilkårene for påmelding?

Når du melder deg på Oslo Vegetarfestivals julemarked må du overholde våre generelle vilkår, vilkårene som fremgår av påmeldingsskjemaet og bestemmelsene som du finner på denne siden for spørsmål og svar overfor utstillere.

Servering av mat og drikke

Må jeg ha godkjenning fra Mattilsynet for å servere mat? Hvilke krav gjelder til hygiene?

Vi er et julemarked som skal øke entusiasmen og gleden for plantebasert mat. Da er det utrolig viktig at all mat som serveres er av høy kvalitet og at regler for hygiene og mathåndtering overholdes.

Hvis du skal selge eller dele ut mat/drikke må du melde fra om dette til Mattilsynet. Mer informasjon finner du på Mattilsynets temaside om festivaler.

Det er utstillers ansvar å gi Mattilsynet beskjed og sørge for den godkjenningen som eventuelt er nødvendig. Mattilsynet hjelper deg med å finne ut om du trenger godkjenning.

Utstillere må kunne fremvise nødvendig dokumentasjon og eventuell godkjenning dersom vi spør om dette. Hvis utstiller mangler nødvendig godkjenning kan vi nekte utstiller deltagelse på festivalen uten at det gis refusjon eller prisavslag for dette.

Utstiller har selv ansvar for å overholde gjeldende regelverk for hygiene, mathåndtering osv. Mat og råvarer må oppbevare på forsvarlig vis. Du må sørge for å ha muligheter for god håndhygiene. Hør med Mattilsynet for tips og råd!

Vær oppmerksom på at Mattilsynet jevnlig besøker matfestivalene og kan stenge ned stands hvis mathåndtering eller hygiene ikke er god nok.

Hva slags mat og drikke kan jeg servere?

Det kan du velge selv, men det må være vegansk (100 % plantebasert).

Alt du deler ut, selger eller viser frem må være vegansk, dvs. uten animalske ingredienser som melk, ost, egg, andre meieriprodukter, honning, ull, skinn eller lær. Er du i tvil om noe du skal ha med er vegansk - ta kontakt.

Vi oppfordrer utstillere til å merke mat og produkter som glutenfri, sukkerfri, raw food, inneholder nøtter osv. slik at det er enklere for besøkende å orientere seg.

​Hvis noe ikke-vegansk tilbys plikter utstiller å fjerne dette omgående.

Kan jeg tilberede mat med strøm, gass eller åpen flamme?

Fra en serveringsstand kan du servere mat/drikke som skal spises/drikkes på julemarkedet. Alle serveringsstands er plassert på serveringsområdet på markedet. Du kan varme mat/holde maten varm på standen, men ettersom julemarkedet er innendørs kan du ikke steke mat dersom det avgir mye stekeos uten å ha med avtrekksvifte som suger bort og filtrerer luften.

Er det vann- og kjøkkenfasiliteter på julemarkedet?

Det er begrenset vanntilgang (kun vann fra vask på toalettene) og ingen kjøkkenfasiliteter tilgjengelig. Det anbefales at utstillere tar med nok utstyr til å dekke behover hele dagen uten at vask er nødvendig.​

Gjennomføringen under julemarkedet

Kan jeg lagre ting over natten?

Ja, du kan la eiendelene dine bli igjen på din egen standplass over natten mellom riggedager og/eller festivaldager. Julemarkedet er innendørs og dørene vil låses om kvelden, men vær oppmerksom på at lagring av ting skjer på eget ansvar og at vi ikke erstatter noe hvis det skjer tyveri, skade el. lign.

Hvilke krav gjelder for bestilling/betaling?

Du har med egen betalingsløsning, uanhengig om du har en serveringsstand eller en produksstand, for eksempel Vipps, IZettle eller andre løsninger.

Er det miljøkrav til bestikk, tallerkner osv. jeg bruker?

Ja! Vi har et sterkt miljøfokus og jobber med å redusere plastavfall og forbedre sorteringen av avfall.

All mat og drikke på festivalen skal serveres på tallerkrner, kopper og bestikk som er nedbrytbare. Dette kan bestilles fra for eksempel A-packaging eller Nature's choice. Engangsservise av ikke-nedbrytbar plast er ikke tillatt.

Kan jeg dele ut smaksprøver og flyers fra standen min?

Smaksprøver og vareprøver er veldig populære blant våre besøkende, så del gjerne ut disse!

NB! Smaksprøver skal være én munnfull stor slik at kunden får prøve produktet, men ikke spiser seg mett på disse. Vi ønsker at publikum også vil kjøpe mat fra utstillere som har mat-/drikkeservering.

Det er også tillatt å dele ut flyere, men ettersom vi ønsker å redusere avfall så mye som mulig så del gjerne kun ut til de som er interessert.

Pass også på at du kun deler ut fra din egen stand. Du kan ikke stå andre steder på DOGA og dele ut, men må stå i direkte tilknytning til standen.

Hvordan blir jeg kvitt søppel underveis?

Vi setter opp et begrenset antall avfallsdunker for mat, papp/papir og restavfall på området. Du må sørge for å ha en egen avfallsdunk for din egen stand, og vi ber deg tilrettelegge disse for kildesortering. Du er ansvarlig for å fjerne ditt eget avfall.

Opprigg og nedrigg

Finnes det parkeringsplasser i nærheten?

Det er parkeringshus ved Anker Studentboliger, på andre siden av veien for kirken. Det kan også være noe gateparkering i området, men det er normalt vanskelig å finne gateparkering her.

Når og hvor skjer OPPRIGG?

Du kan rigge opp og montere standen din til følgende tider:

  • Fredag 8. desember: klokken 11.30-19.30
  • Lørdag 9. desember: klokken 09.00-10.30
  • Søndag 10. desember: klokken 09.00-10.30

​Senest 30 minutter før julemarkedet åpner (altså innen kl. 10.30) må:

  • Din stand være ferdig montert og alle produkter o.l. utplassert.
  • Innehaver av standen må være på plass og betjene standen. Hvis innehaver ikke er på plass tilfaller standplassen en annen utstiller uten at det gis noen form for refusjon.

På lørdag må alle utstillere være ute av lokalet innen kl. 19.00.

For å få alt på plass i god tid før julemarkedet åpner bør du rigge opp mest mulig på fredag.

Det er mulig å kjøre bil på forsiden og baksiden av DOGA, men det er ikke parkeringsmuligheter her, så det er kun for av/pålossing.

Når og hvor skjer NEDRIGG?

Nedrigg av standen må skje på søndag 10. desember mellom kl. 18.00 og 22.00. Eiendeler, rekvisita og annet som tilhører den enkelte utstiller må være fjernet og ute av lokalene innen kl. 22.00.

Utstillere har selv ansvaret for å fjerne søppel fra sin standplass. Det er dessverre ikke en avfallsløsning på DOGA til å håndtere avfall fra utstillere, så denne må hver utstiller ta med seg.

Fjerning av søppel eller andre gjenglemte varer fra en utstillers standplass vil faktureres utstiller.

Bilde av fin stand med utstiller som viser fram produkter

Hvordan lykkes med din stand?

Vi hjelper deg å lykkes med din stand! Les våre beste råd om hvordan du trekker publikum og får godt salg på julemarkedet.